Flame Spray Natryskiwanie termiczne

ItalianoEnglishРусскийEspañolDeutschFrançaisPolski

NATRYSKIWANIE TERMICZNE

Wszystkie procesy natryskiwania termicznego opierają się na tej samej zasadzie podgrzania materiału (proszku lub drutu) i przyspieszenia go do wysokiej prędkości, pozwalając cząsteczkom na uderzenie w podłoże. Cząsteczki następnie deformują się i zastygają w podłożu. Powłoka formuje się, gdy miliony cząsteczek zostają nałożone na siebie. Te cząsteczki są związane z podłożem za pomocą wiązania mechanicznego lub metalurgicznego.

natryskiwanie termiczne

NATRYSKIWANIE NADDŹWIĘKOWE HVOF

Powłoki natryskiwane metodą HVOF posiadają lepsze właściwości w porównaniu z innymi procesami natryskiwania termicznego. W szczególności wykazują większą gęstość, wyższą siłę wiązań, doskonałą wytrzymałość na zużycie (dla powłok węglikowych), znakomitą wytrzymałość na korozję (dla powłok metalicznych) i dużą grubość. Flame Spray wykorzystuje wysokociśnieniową płynno-paliwową metodę HVOF do natryskiwania prawie beztlenowego powłok metalicznych i węglikowych o doskonałej wytrzymałości na zużycie.

natryskiwanie termiczne

NATRYSKIWANIE NADDŹWIĘKOWE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH ID-HVOF

Nanoszenie powłok odpornych na zużycie na powierzchnie wewnętrzne (internal diameter – ID) było zawsze wielkim wyzwaniem dla technik natryskiwania termicznego. Jako techniki „w polu widzenia” pozwalały na pokrycie powierzchni, którą palnik mógł „widzieć”. W przeszłości, tylko palniki używane w metodzie natryskiwania plazmowego i płomieniowego mogły być montowane na wysięgnikach w celu zastosowania w wypadku powierzchni wewnętrznych o małej średnicy. Flame Spray wykorzystuje najnowszą technologię miniaturyzacji dla metody HVOF i jest w stanie nanosić powłoki na powierzchnie o średnicy już 70 mm. Przy zastosowaniu metody ID-HVOF nanoszenie bardzo wysokiej jakości powłok węglikowych nie jest już problemem.

natryskiwanie termiczne

NATRYSKIWANIE PLAZMOWE APS

Metoda natryskiwania plazmowego Air-Plasma Spray (APS) jest jednym z najbardziej wszechstronnych procesów natryskiwania termicznego, jako że jej energia jest na tyle wysoka, by stopić lub uplastycznić każdy materiał od polimeru do ceramiki. Wykorzystywanym materiałem powłokowym jest proszek, co pozwala na aplikację każdego rodzaju materiału. Mieszanina gazów (zwykle Argonu lub Azotu i Wodoru) jest jonizowana za pomocą temperatury w przedziale od 6.600°C do 16.600°C, aby stać się plazmą. Gdy proszek powłokowy jest wstrzykiwany w plazmę, topi się i jest przyspieszany w kierunku podłoża. Pomimo możliwości natryskiwania praktycznie każdego typu materiału, metoda APS jest głównie używana do natryskiwania powłok ceramicznych, powłok ścieralnych i metali o wysokiej temperaturze topienia (jak np. molibden).

natryskiwanie termiczne

Natryskiwanie płomieniowe Flame wire

To przydatny proces w celu nanoszenia relatywnie niedrogich powłok, które typowo posiadają wysoką zawartość tlenków i porowatość, wraz z opcją uzyskania nierównego wykończenia powierzchni. Proces opiera się na reakcji chemicznej pomiędzy tlenem i paliwem spalania w celu wytworzenia źródła ciepła. To źródło ciepła wytwarza strumień gazowy o temperaturze przewyższającej 3000°C z właściwą równowagą warunków pomiędzy tlenem i acetylenem. Pomiędzy innymi, proces ten zwykle jest wykorzystywany do nakładania powłok wiążących materiały lub nakładania materiałów powłok antykorozyjnych. Ze względu na niewielkie rozmiary stosowanych urządzeń jest to proces niezwykle użyteczny w przypadku zastosowań w terenie (kotły, infrastruktura, itp.).

natryskiwanie termiczne

Natryskiwanie płomieniowe z przetopieniem powłoki Spray & fuse

Proces natryskiwania płomieniowego z przetopieniem powłoki składa się z dwóch etapów. W pierwszym, tlen i paliwo gazowe, przy zastosowaniu względnie niskiego ciśnienia, łączą się wytwarzając płomień, podobnie jak w technice natryskiwania płomieniowego. Materiał powłokowy (w formie proszku) jest podawany do płomienia, gdzie jest topiony, a strumień sprzężonego powietrza rozpyla materiał i dostarcza go do celu. Podczas drugiego etapu, warstwa zaaplikowana w pierwszym etapie jest przetapiana za pomocą palnika lub pieca próżniowego, co powoduje wytworzenie wiązań metalurgicznych. Proces natryskiwania z przetapianiem cechuje się brakiem powiązanych porów w powłoce i bardzo silnymi wiązaniami. Typowy skład chemiczny powłok natryskiwanych tą metodą to stop NiCrBSi, o różnym stopniu zmieszania powyższych związków. Powłoki są niezwykle skuteczne przeciw oznakom zużycia w środowisku podatnym na korozję.

natryskiwanie termiczne

Natryskiwanie łukowe Arc spray

Łuk elektryczny jest wykorzystywany do zapewnienia źródła ciepła poprzez dwa druty przewodzące prąd. W miarę zbliżania do siebie drutów prąd powoduje spięcia pomiędzy drutami wytwarzając temperaturę ok. 4000°C. Ta temperatura sprawia, że zakończenia drutów się topią, a sprzężone powietrze lub gaz szlachetny są użyte w celu rozpylenia i przyspieszenia materiału w kierunku substratu. Jedną z zalet tego rozwiązania jest to, że dwa różne druty mogą zostać użyte jednocześnie do wytworzenia pseudo-stopu. Druty rdzeniowe mogą być także wykorzystane w celu wytworzenia powłoki o unikalnych właściwościach.

natryskiwanie termiczne

Natryskiwanie na zimno metodą Cold Spray

Natryskiwanie metodą Cold Spray jest wysokowydajnym procesem nanoszenia powłok, który wykorzystuje raczej energię kinetyczną niż termiczną do nadbudowywania warstw z materiałów metalicznych. Podczas tego procesu, materiał powłokowy w postaci proszku pozostaje zdecydowanie poniżej swojej temperatury topienia wewnątrz naddźwiękowego płomienia azotowego i jest przyspieszany do niezwykle wysokich prędkości (200 m/s do 1000 m/s). Wiązania między powłoką a podłożem uzyskiwane są za pomocą plastycznej deformacji poprzez adiabatyczną niestabilność ścinania cząsteczek proszku, które uderzają o powierzchnię z bardzo wysoką prędkością. Metoda Cold Spray pozwala na wytworzenie powłok metalowych o wysokiej grubości, posiadających wysoką gęstość i przyczepność przy braku naprężeń resztkowych i zawartości tlenków. Technologia Cold Spray jest szczególnie polecana do rekonstrukcji wymiarów elementów krytycznych (do 1 cm w promieniu).

Close